Giới thiệu về tác giả

NHÂN VIÊN CISM

CISM hoạt động như một ngọn hải đăng cho sinh viên quốc tế trong và ngoài nước. Bằng cách cung cấp thông tin và hướng dẫn hữu ích, chúng tôi dễ dàng chuyển tiếp cho sinh viên đến cuộc sống mới của họ ở Canada. Nếu bạn có bất kỳ lời khuyên hữu ích nào cho sinh viên học tập tại Canada, vui lòng gửi ý tưởng của bạn đến địa chỉ [email protected]

BT_3-2_langara_150

 

 

Những bài viết liên quan

 

BT_2_1_twu_150

 

 

 BR_15_PeaceRiverNorth_300_rs